VISAT PUBLIKT

Ung 7

Etiketter för denna sida: ,

Ung 7 är en återkommande jurybedömd vandringsutställning, öppen för unga formgivare. På denna utställning visar jag Historien om när regnet kom.

Mer information från arrangörerna Riksutställningar och Svensk Form:

Ung 7 är en arena för ung svensk design. I Ung 7 uppmärksammas behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Om att tro på sin idé, och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden. Ung 7 syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper. Ung 7 genomsyras av miljötänkande och hållbar utveckling. Ung 7 ska fylla en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, publik och producent uppstår. Där kontakter etableras och samtal påbörjas.

Stockholm Furniture Fair, Stockholm
090204 – 090208
Czech Center, Prag, Tjeckien
091006 – 091017
Mimers Hus, Kungälv
090214 – 090310
Tokyo, Japan
091031 – 091108
Form/Design Center, Malmö
090319 – 090426
Dalarnas museum, Falun
100123 – 100328
Sundsvalls museum, Sundsvall
090509 – 090531
Umeå stadsbibliotek, Umeå
100408 – 100502
Arkitektmuseet, Stockholm
090609 – 090823
Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan, Norge
100508 – 100928
Örebro Universitet, Örebro
090829 – 090928

Stopmotion/TV

Fabulera Mera
Fabulera Mera

Barnprogrammet Fabulera Mera handlar om vägen till en berättelse. Programmet leds hela tiden framåt …

Mer i Stopmotion/TV

Textila stories

Klimatmönster
Klimatmönster

Ett illustrationsprojekt gjort inom ramen för textilutbildningen på Konstfack. Uppgiften från Konstf…

Mer i Textila stories

Workshops

Bildläger Kulturfyren
Bildläger Kulturfyren

En workshop på Barnkulturhuset Kulturfyrens bildläger i juni 2011, för barn i åldrarna 7-13 år. Kult…

Mer i Workshops

Visat publikt

Samlade sekunder
Samlade sekunder

Min första närmare kontakt med Carl Larsson var 2009 då jag fick Karin Larsson-stipendiet. Carl Lars…

Mer i Visat publikt

Produkter

Slussen
Slussen

Slussen är ett av motiven i en serie tecknade Stockholmsbilder av Karin Ahlin. Snart är Slussen, som…

Mer i Produkter