STOPMOTION/TV

Ceci nes’t pas de l’art

Etiketter för denna sida: , ,

Ceci n’est pas de l’art är franska och betyder ungefär Det här är inte konst. Den animerade kortfilmen gjordes år 2009 när Konstfack var i hetluften med debatten kring Anna Odell och den förstörda SL-vagnen. Jag saknade i debatten ett mera lekfullt ifrågasättande kring vad konst egentligen var och gjorde då denna kortfilm. Jag var då masterstudent i Storytelling på Konstfack.


Stopmotion/TV

Fabulera Mera
Fabulera Mera

Barnprogrammet Fabulera Mera handlar om vägen till en berättelse. Programmet leds hela tiden framåt …

Mer i Stopmotion/TV

Textila stories

Klimatmönster
Klimatmönster

Ett illustrationsprojekt gjort inom ramen för textilutbildningen på Konstfack. Uppgiften från Konstf…

Mer i Textila stories

Workshops

Bildläger Kulturfyren
Bildläger Kulturfyren

En workshop på Barnkulturhuset Kulturfyrens bildläger i juni 2011, för barn i åldrarna 7-13 år. Kult…

Mer i Workshops

Visat publikt

Samlade sekunder
Samlade sekunder

Min första närmare kontakt med Carl Larsson var 2009 då jag fick Karin Larsson-stipendiet. Carl Lars…

Mer i Visat publikt

Produkter

Slussen
Slussen

Slussen är ett av motiven i en serie tecknade Stockholmsbilder av Karin Ahlin. Snart är Slussen, som…

Mer i Produkter